≤ Terug naar overzicht

Veel belangstelling voor subsidie elektrische trucks

12.5.2022
 

Afgelopen maandag opende de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische vrachtauto’s. Er is op de eerste dag voor ruim € 35 miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget van € 13,5 miljoen is daarmee direct overtekend. Er is dus meer geld aangevraagd dan dat er in de subsidiepot zit. De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is bedoeld om de markt voor emissieloze trucks te stimuleren. Deze trucks stoten geen broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes uit en hebben daarmee een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat.

Boven verwachting
Het aantal binnengekomen aanvragen is hoger dan verwacht. Het lijkt er dan ook op dat de markt er klaar voor is. En dat Nederland de doelen voor ‘schone’ vrachtwagens in het Klimaatakkoord kan halen. Met een gemiddeld subsidiebedrag van ongeveer € 70.000 per vrachtwagen kunnen ongeveer 200 vrachtwagens gesubsidieerd worden. Dat levert bijna een verdubbeling op van het aantal schone vrachtwagens dat nu in Nederland rondrijdt.
Momenteel rijden er in Nederland ruim 200 volledig elektrische vrachtwagens. Het totale aantal vrachtwagens in Nederland is ongeveer 160.000. Het streven is dat er in 2025 minimaal 1.000 uitstoot-vrije vrachtwagens rijden. In 2030 16.000. En in 2040 zouden alle nieuwe vrachtwagens schoon moeten zijn. Het doel is dat in 2050 al het wegverkeer in Nederland uitstoot-vrij is.

Beperkte capaciteit elektriciteitsnetwerk
De overstap naar batterij-elektrische vrachtwagens wordt vertraagd door de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, stellen de RAI Vereniging en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Ze pleiten daarom voor een ‘stroomgarantie’, wat inhoudt dat het kabinet ‘vol moet inzetten op uitbreiding en verzwaring van het laadnetwerk voor zware en lichte batterij-elektrische bedrijfswagens’. Volgens de organisaties is het huidige elektriciteitsnet ‘volstrekt onvoldoende om aan de toekomstige stroomvraag te voldoen’. “Nu al zijn er regio’s waar ondernemers de komende jaren geen laadinfrastructuur kunnen aanleggen door gebrek aan netcapaciteit. Voor hen blokkeert dat dus de opschaling van elektrische vrachtauto’s.”

NXT ChargeBox: oplossing bij netwerkcongestie
“Beperkte netcapaciteit hoeft geen beperking te zijn voor het elektrificeren van het wagenpark, aldus Boyd Schooneman – salesmanager van NXT Mobility. De NXT ChargeBox maakt ultra snelladen op elke locatie mogelijk zelfs bij beperkte netcapaciteit. Het door ADS-TEC en Porsche Engineering ontwikkelde snellaadsysteem is de perfecte oplossing om hoog vermogen snelladen te leveren. De aanschaf van een ChargeBoxsysteem ligt hoger dan een conventioneel snellaadsysteem, maar door de fors lagere netbeheerkosten is de Total Cost of Ownership veelal zo’n vijftien procent lager.” Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Boyd Schooneman
T: 06 46 30 13 67
E: B.Schooneman@nxtmobility.nl

Nino van Kalsbeek
T: 06 20 31 65 39
E: n.vankalsbeek@nxtmobility.nl

Terug naar overzicht