≤ Terug naar overzicht

Dailycool rijdt fossielvrij met Neste MY Renewable Diesel

1.5.2020
 

Dailycool, gespecialiseerd in gekoeld (inter)nationaal transport van vlees, groente en fruit is één van de NXT Mobility klanten van het eerste uur. Dailycool streeft naar een continue verduurzaming van haar vlot van trekkers en opleggers. Neste MY Renewable Diesel bleek een perfecte oplossing om het bestaande dieselwagenpark direct te verduurzamen.

Omdat Neste MY Renewable Diesel een zogenaamde drop-in dieselbrandstof is hoefde Dailycool haar wagenpark niet te vernieuwen. Neste MY Renewable Diesel is een duurzame, fossielvrije diesel die is ontwikkeld om de klimaatimpact van de transportsector te verminderen. Het gebruik leidt ten opzichte van traditionele diesel direct tot 90% minder CO2-uitstoot en tot 30% minder luchtvervuilende emissies.

Meer informatie over NesteMY Renewable Diesel->

 

 

Terug naar overzicht