Energieproducten

Ontdek meer

Duurzame mobiliteit binnen handbereik

Bij NXT kun je terecht voor verbeterde versies van traditionele brandstoffen, maar ook voor energieproducten voor nieuwe generatie voertuigen.

≥NXT Hydrogen

Een waterstofvoertuig is een elektrisch voertuig die waterstof gebruikt als energiebron in plaats van een batterij. Tijdens het rijden komen geen luchtvervuilende emissies of broeikasgassen vrij. Het enige restproduct is waterdamp. De waterstofeconomie komt pas net tot ontwikkeling, toch investeert NXT nu al in waterstoftankstations.

Lees verder

≥NXT Charge

Een elektrisch voertuig stoot geen schadelijke emissies uit en is daarom schoner dan een voertuig met een verbrandingsmotor. De herkomst van de stroom, bijvoorbeeld uit kolen, kan echter schadelijke emissies met zich meebrengen. NXT Charge-locaties leveren 100% uit zon, wind en biomassa gewonnen groene stroom uit Nederland.

Lees verder

≥NXT HVO

NXT is officieel distributeur van Neste MY Renewable Diesel™ (HVO100); een volwaardige dieselvervanger die zonder technische aanpassingen kan worden getankt en tot 90% minder CO2-uitstoot leidt.

Lees verder

Denk je na over verduurzaming van je wagenpark? Wij adviseren je graag over de beste aanpak.

Neem contact met ons op

Tanken of laden? Het kan allemaal met de NXT Mobility Card.

Neem contact met ons op

≥NXT LNG

LNG staat voor Liquified Natural Gas en is vloeibaar aardgas. Bij een temperatuur van -163°C wordt aardgas vloeibaar en krijgt het een hoge energiedichtheid. Dit maakt LNG zeer geschikt als brandstof voor langeafstandstransport. LNG komt ook beschikbaar in een duurzamere variant: Liquified Biogas (LBG).

Lees verder

≥NXT CNG

CNG staat voor Compressed Natural Gas en is aardgas dat met behulp van een compressor onder hoge druk (ca. 200 bar) wordt gebracht. Het verbrandt schoner dan benzine of diesel en zorgt hierdoor voor minder vervuiling. Bio-CNG is de duurzame variant en wordt gewonnen uit rioolwaterzuivering, afvalverwerking en GFT.

Lees verder

≥NXT CO2

De nieuwe generatie koelsystemen maakt geen gebruik meer van diesel maar gebruikt gerecyclede, vloeibare CO2 als koelmiddel. Koelen met kooldioxide stoot geen stikstofoxiden en fijnstof uit, is uitzonderlijk stil en leidt tot 90% minder CO2-uitstoot.

Lees verder

≥NXT Traditionele brandstoffen

Je kunt niet van de ene op de andere dag de overstap maken naar emissievrije mobiliteit. Daarom biedt NXT naast duurzame brandstoffen ook conventionele brandstoffen aan.

Benzine

Euro 95 (E10) is een mengsel van 90% benzine met 10% ethanol. E10 vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zonder dat motoren hiervoor aangepast moeten worden.

Euro 98 (E5) bevat maximaal 5% ethanol en is zeer geschikt voor o.a. sportauto’s, klassieke auto's en scooters. Euro 98 heeft een octaangetal van 98 waardoor de motor beter presteert in zwaardere omstandigheden.

Diesel

De standaard in Nederland verkochte diesel (B7) voldoet aan de EN590-norm. Deze diesel is een mengsel van uit aardolie geraffineerde fossiele diesel en gemiddeld 7% biodiesel, die gemaakt wordt van dierlijke en plantaardige oliën en vetten.

ECOdiesel

ECOdiesel is een "normale" B7 EN590 diesel die is voorzien van een geavanceerd additievenpakket. Het gebruik van ECOdiesel leidt tot minder CO2- en NOx-uitstoot. Het brandstofverbruik daalt blijvend en het motorvermogen neemt door de reinigende werking en volledigere verbranding tot 10% toe.

Vind hier een tankstation

Door uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat groeit de vraag naar minder belastende mobiliteit. Er zijn goede alternatieven voor benzine en diesel beschikbaar, maar de verkrijgbaarheid is nog niet optimaal. Met NXT Energy Hubs, het tankstation van de toekomst, bieden wij nu al minder milieu- en klimaatbelastende brandstoffen en energieproducten aan. Wij vergroten de verkrijgbaarheid van duurzamere brandstoffen en maken lokaal de energietransitie mogelijk.

NXT Energy Hubs

Lees verder